Yrkesrollen som kontrollansvarig i Stockholm

En kontrollansvarig som arbetar i Stockholm arbetar med olika bygg-, mark- och rivningsarbeten. Den kontrollansvarige arbetar med att assistera byggherren genom att säkerställa att projektet uppfyller bygglagstiftningens krav. En del i detta arbete är att hjälpa byggherren ta fram förslag till kontrollplan, samt att se till att den därefter följs. Den kontrollansvarige närvarar på tekniska samråd, kontroller och besiktningar samt skriver ett underlag för slutbeskedet från byggnadsnämnden.

Hur blir man kontrollansvarig Stockholm?

Om du är nyfiken på att arbeta som Främsta kontrollansvarig stockholm behöver du delvis en teknisk utbildning och dessutom erfarenhet av praktisk arbete som på något sätt ligger inom byggområdet. Utan utbildning och erfarenhet kan du inte bli certifierad kontrollansvarig. Du måste även ha stor kunskap kring plan- och bygglagen, boverkets byggregler, plan- och byggförordningen, europeiska konstruktionsstandarder och kontrollplaner.

Bli certifierad kontrollansvarig

Som kontrollansvarig i Stockholm kan man ha olika behörigheter. Den första behörigheten kallas för Behörighet N och det innebär att du är certifierad för att arbeta med projekt av normal art. Detta innefattar tillbyggnad, nybyggnad, rivning, ombyggnad av en- samt tvåbostadshus. Det innefattar alla typer av byggnader med maximalt två våningar. Den andra behörigheten benämns behörighet K och avser projekt av mer komplicerad art. Primärt berör detta projekt för större byggnader och fasta anläggningar. För att bli certifierad kontrollansvarig i Stockholm bör du kontrollera att du uppfyller kraven för att bli certifierad. Om du uppfyller de uppsatta kraven för att bli certifierad kontrollansvarig i Stockholm behöver du vända dig till ett företag som kan utfärda certifieringar. Om du väljer att arbeta som kontrollansvarig kan du se fram emot ett omväxlande och flexibelt arbete som kommer sätta dina kunskaper på prov. Arbetet är väldigt socialt och ställer höga krav på dig att arbeta självständigt. Du kan även arbeta som kontrollansvarig vid sidan om ditt vanliga jobb, vilket många i branschen väljer att göra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *